Programant amb els espais

Si penseu que el caracter “espai” està discriminat en aquest mòn on la majoria de llenguatges de programació interpreten gairebé tots els caracters menys els espais, aquest llenguatge ha estat desenvolupat per vosaltres!

L’únic caracter que es té en compte és l’espai, tots els demés són ignorats:
http://compsoc.dur.ac.uk/whitespace/

Suport natiu per a la virtualització en kernels >= 2.6.20

Sembla que els nous kernels de linux incorporen suport natiu per a la virtualització, d’aquesta manera el propi sistema operatiu pot oferir la virtualització.

Deixo un enllaç interessant que m’he de llegir sobre el tema, perquè vull fer algunes proves 🙂

http://www-128.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linux-kvm/?ca=dgr-lnxw06LinuxKVM

Com crear un disc d’arranc usant GNU/LINUX

Quants cops hem hagut de flashejar la BIOS, i ens hem trobat en problemes perquè no teniem a mà cap disc d’arranc i perquè el proveidor de la BIOS ens deia que per crear un disc d’arranc necessitavem windows?
I quants cops ens hem trobat en problemes perquè el nostre pc ja no té disquetera, i els discs d’arranc són per floppy?
En aquesta web expliquen com matar aquests dos pardals d’un tret.

Vulnerabilitat WMF: una porta secreta en Windows?

Ja havia llegit que hi havia gent que pensava que la recent vulnerabilitat que afecta a MS Windows, podria ser una porta secreta en aquest sistema operatiu, deixada expressament per els seus creadors.

Doncs sembla que això es confirma quan resulta que aquesta vulnerabilitat s’ha anat concervant en les altres versions d’aquest sistema operatiu.

Suposo que després d’això, i de la gran espera avans que es publiqués una solució oficial, la gent seguirà recolzant aquest sistema operatiu. Crec que hi hauria d’haver un canvi, no haurien de poder passar aquest tipus de coses.