IOtop

Acabo de trobar una utilitat molt i molt útil per a diagnosticar els colls d’ampolla dels sistemes linux: iotop. Aquesta utilitat ens mostra la seva sortida en un format semblant del top, amb la diferència que en comptes de monitoritzar la CPU o la memòria, monitoritza l’IO utilitzat pels diferents processos del sistema.

Si fins ara no en tenies prou amb l’vmstat o amb el iostat, aquesta èina et dona el què et faltava.

iotop

L’únic inconvenient que hi ha avui en dia per utilitzar aquesta èina, és que requereix una versió del kernel molt recent >= 2.6.20, versió que encara moltes distribucions no t’incorporen.