Bashdb, o com debugar un script en bash

A través de linux.com m’entero de l’existència de bashdb, un debugger per a scripts fets en bash, que ens permet avançar pas per pas, mostrar el backtrace, printar variables, mostrar funcions, etc, d’un script fet amb bash.

Pot ser una èina útil en scripts complexos, o a l’hora d’explotar errades de seguretat.