Baretail

Eina que ofereix una funcionalitat equivalent al tail -f de sistemes UNIX.

http://www.baremetalsoft.com/baretail/