Euro NCAP

Web de l’Europena New Car Assessment Programe on podem veure les característiques dels diferents vehicles comercialitzats a la Unió Europea a nivell de seguretat.

http://www.euroncap.com/