Linux Kernel Newbies

Grup que comenten amb detall i referències, cada nova versió del kernel de Linux.

http://kernelnewbies.org/