Sftp Drive (and other cloud providers)

Utilitat que et permet mapejar com a una unitat de xarxa, un recurs via ssh.

http://www.expandrive.com