X86 Opcode and Instruction Reference

Una pàgina que he utilitzat força com a referència per als opcodes de x86, i que sempre he d’acabar buscant el link al google.

http://ref.x86asm.net/index.html