Esquema de l’estat d’una connexió TCP

Molt útil tenir-lo tenir-ho sempre a mà

Esquema TCP