Wigle, bssid geolocalization database

I’ve always wanted to get access to a geolocalizated access point database like the used in today maps applications to discover your own location quickly. I have very good ideas that could be implemented using this information.

Wigle is just that, they let you upload geolocated AP database or query for a specific BSSID to put it on a google map.

Cnee: logger de sessions X11

Acabo de descobrir el paquet Xnee (http://xnee.wordpress.com/) que serveix per capturar i fer replay els events d’una sessió d’X. És a dir, aquesta utilitat ens pot servir per capturar tot el què s’escriu en el teclat del nostre equip o d’un servidor X remot.

Per tal de capturar:

cnee –record –keyboard -o /tmp/xnee.xns

Per fer replay:

cnee –replay -f /tmp/xnee.xns

 

Coccinelle – Refactoring de codi

Software per fer un refactoring de codi C. Molt útil per canviar el format en què es llancen les funcions, substituir una funció per una altra, afegir una variable a les crides, etc.

Per fer-ne ús només cal crear un fitxer molt similar a un diff i executar l’eina.

Exemple d’script test.cocci

  @@
  expression E;
  identifier ptr;
  @@

  -ptr = alloca(E);
  +ptr = malloc(E);
  +if (ptr == NULL)
  +    return 1;

Per executar-lo cal fer:

$ spatch -sp_file test.cocci test.c

 

http://coccinelle.lip6.fr/