Sikuli

Soft per Mac i Windows per a fer scripts que interactuin graficament amb les aplicacions gràfiques. Per exemple per automatitzar processos que només es poden configurar gràficament.

http://sikuli.org/

Veure estadístiques del transit no ip

A vegades ens interessa veure quin ús tenim a una interfície de xarxa incloent-hi dintre el transit no ip. Un parell de comandes que ens ho mostren són l’iptraf i el vnstat.

Amb elles podem veure per exemple, quin ús estem fent per les interfícies connectades a una xarxa ATAoE.